шаблон магазина joomla 3
Здесь бесплатные шаблоны Joomla 3.
Новые Joomla 3 шаблоны.

Спеціальний аудит

Спеціальний аудит

При необхідності виконання перевірки, предметом якої є діяльність підприємства, а також дотримання ним правил і законодавчих норм, проводиться спеціальний аудит. По суті, дане контрольний захід можна назвати діагностикою фірми, що має на увазі уточнення окремих питань, що стосуються її діяльності. В ході спеціального аудиту перевіряється відповідність роботи підприємства всім законодавчим процедурам, правилам і інструкціям. Результати проведеного дослідження дозволять підтвердити, чи дійсно компанія керується в своїй діяльності принципами законності, ефективності управлінської ланки, коректності складання податкових звітів.

Що таке «спеціальний аудит», особливості його проведення

Спеціальний аудит відносять до необов'язковою формі перевірок, які здійснюються за особливим завданням. В ході проведення даного заходу переважне увагу приділяють інтересам і побажанням замовника, яким, як правило, є власник бізнесу. З цієї ж причини спеціальний аудит відносять до різновиду ініціативних перевірок.

Найбільш поширеною варіацією розглянутого аудиту називають податкову перевірку. В даний момент дана різновид аудиту є найбільш затребуваною серед переліку популярних послуг. Податковий аудит - це ретельний і незалежний аналіз виконаних раніше бухгалтерських та податкових звітностей. Сьогодні така перевірка є для підприємця зручну аудиторську послугу, що дозволяє в ході виконання перевірки розробити план поетапних дій з метою запобігти комерційну організацію від ймовірних неприємностей з боку податкової служби. Крім того, такий вид аудиту допомагає оцінити реальні ризики підприємства.

Тим часом, головним завданням проведення податкового аудиту експерти вважають вжиття заходів превентивного характеру. Своєчасне виявлення порушень у веденні бухгалтерського обліку та оподаткування за певний період дозволяє уникнути штрафів і більш серйозних проблем з боку контролюючих держструктур.

 

Які завдання вирішуються за допомогою проведення спеціального аудиту?

Основні напрямки, в яких можливе досягнення істотних результатів за допомогою податкового аудиту:

  • Виявлення відповідностей нормативно-правовим актам податкових зобов'язань, покладених на підприємство законодавчим шляхом;
  • Виділити основні проблеми в процесі реалізації податкових зобов'язань, які виникають при обліково-фінансової і господарської діяльності фірми;
  • Виконати дослідження і знайти найбільш зручні метод проведення податкових платежів і використання пільг, з урахуванням структури і особливостей підприємства;
  • Підтвердити правильність складених документів, зокрема декларацій і розрахунків.

Після закінчення проведення податкового аудиту експерти виносять докладний висновок, який необхідно для того, щоб підприємець мав можливість оцінити коректність структурування податкового навантаження. Підсумковий документ аудиторів містить також рекомендації щодо усунення виявлених в ході перевірки порушень в сфері нарахування та оплати податкових платежів, фондових зборів, страхових внесків тощо Результати податкового аудиту надають бухгалтерам підприємства можливість довести до необхідного рівня документацію, доопрацювати використовувані схеми нарахування податків і позначити найбільш проблемні ділянки роботи.

Підсумком проведення податкового аудиту можна назвати всебічну оцінку можливих ризиків фірми і пошук шляхів для їх повного усунення або мінімізації.

 

Види і специфіка ревізійних аудиторських перевірок

Ще одним видом спеціальних аудиторських перевірок є ревізія. Дане дослідження також здійснюється, як правило, на вимогу клієнта. Кінцевою метою виконання ревізійної перевірки є отримання об'єктивної оцінки дієвості системи управління.

Ревізійний аудит в першу чергу має на увазі детальний аналіз виробничі обороти і ефективність компанії. В ході проведення перевірки особливе значення приділяють вивченню ресурсів, що використовуються підприємством для досягнення поставлених завдань. Таким чином, демонструється і продуктивність фірми, при зіставленні планованих і кінцевих результатів.

Ревізійний аудит, проводиться, як правило, в декількох варіантах. Перший вид перевірок - функціональний, має на увазі безпосереднє дослідження ефективності та продуктивності діяльності фірми. Організаційно-ревізійний аудит - це перевірка, необхідна для ретельного вивчення конкретного напрямку в роботі підприємства. Першорядним значенням володіє продуктивність взаємодії структурних підрозділів. Третій різновид - аудит, спрямований на виявлення причин малої ефективності робіт електронної системи. Крім цього, даний вид перевірки дозволяє своєчасно виявляти загрозу шахрайства і усувати різні помилки в системах внутрішнього контролю і ведення бухгалтерії.

Додатковим видом спеціального аудиту можна назвати проблемний: така перевірка полягає в детальному аналізі господарської та обліково-фінансової діяльність фірми, з огляду на останні зміни. Наприклад, подібний аудит проводять, коли на підприємстві відбуваються кадрові або реєстраційні перестановки, відбувається зміна керівної ланки, головного бухгалтера.

Іншим видом аудиторської перевірки є дослідження, метою проведення якого можна вважати з'ясування реальної вартості підприємства. Передуючи різного роду операціях, такий аудит застосовують при планованому поглинанні і продажу фірми. Об'єктом аналізу є активи і податкове навантаження підприємства. Володіння точною інформацією про них дозволить грамотно внести корективи в бухгалтерську звітність, що може істотно відбитися на вигоді угоди для однієї зі сторін.